Horizon Opleidingen

een plek waar iedereen zich thuis mag voelen

Jaaropleiding De werking van het quantum veld

Opleiding : Jaaropleiding De werking van het quantum veld
Duur : 19 dagen (6 weekenden+ slotdag)
Prijs : € 2.445,00
Inschrijfkosten : € 50,00

Jaaropleiding “De werking van het Quantum Veld” of de 2-jarige opleiding tot Quantum Therapeut

een professioneel-praktische opleiding
 
Moeiteloos werken, groeien, ontwikkelen, kortom léven in harmonie met het Quantum Veld
Zowel privé als bij je werk als docent, coach, therapeut, hulpverlener, etc.
De Opleiding tot Quantum Therapeut – een 2-jarige opleiding

Het eerste jaar van de opleiding is de opleiding ‘De Werking van het Quantum Veld’, waarin alle aandacht gericht is op je persoonlijke kennismaking met de energieën van het Veld, de manier waarop je het Veld benadert en je persoonlijke ontwikkeling. Je kan dit jaar afronden met het behalen van een diploma:  “De Werking van het Quantum Veld”.

Na het volgen van dit jaar kan je je verder bekwamen tot Quantum Therapeut.

Het is een geheel vrijwillige keuze of je daarna het tweede jaar wil doen. In het tweede jaar is de aandacht erop gericht  je te bekwamen in de begeleiding van cliënten d.m.v. de energieën van het Quantum Veld. Alle opgedane kennis en vaardigheden leer je dan praktisch toe te passen binnen je werkveld. In de praktijk betekend dit, dat je hier de opgedane kennis en vaardigheden verder gaat integreren, waardoor dit jaar een verdere verdieping van jou als aankomend Quantum Therapeut zal zijn.

Je kan er voor kiezen je eerst voor het eerste jaar aan te melden, maar je kan je ook direct bij de start opgeven voor de hele, 2 jarige Opleiding tot Quantum Therapeut. De opbouw van de opleiding blijft daarbij hetzelfde.
Dit geeft elke student de ruimte om deze opleiding als het ware in zichzelf te laten groeien, zodat jouw eindbestemming binnen deze opleiding zich op natuurlijke manier (in samenwerking met het Quantum Veld) kan ontvouwen.

Accreditatie

Het tweede jaar is een praktische, professionele vorming die, samen met het eerste jaar, als 2 jarige ‘Opleiding tot Quantum Therapeut’ erkend en geaccrediteerd wordt door de KTNO met 80 ECTS. Het tweede jaar richt zich op jouw persoonlijke ambachtelijke/praktische toepassing als Quantum Therapeut van de werking van het Quantum Veld.

Aspecten van de opleiding

We zien binnen de opleiding tot Quantum Therapeut een drietal aspecten, die we hieronder nader toelichten:
Het ‘ambachtelijke’ aspect is gericht op de manier waarop kennis en vaardigheden worden overgebracht. Tijdens het eerste jaar is ieders aandacht gericht op het eigen, persoonlijke EP proces (= Energetisch Psychosociale proces). Tijdens het tweede jaar volg je alle weekenden van de volgende basisgroep. Dan ontdek je hoe dit proces zich bij verschillende mensen ontvouwt en ga je daarbinnen aan de slag om daarin je eigen vorm, methodiek en toepassing te vinden en te ontwikkelen. Uiteraard kan dit voor iedereen anders zijn. Daarom vindt de begeleiding van jouw ontwikkeling in principe individueel plaats door middel van supervisie.

Het ‘praktisch professionele’ aspect richt zich op jouw werksituatie, werkveld e.d. Dit heeft te maken met de juiste toepassing, uitvoering, uitleg en overdracht van de werking van het Quantum Veld in jouw werksituatie. Maar ook met het omgaan met bijvoorbeeld afwijzing en weerstanden.

Uiteraard is dit voor elke (werk)situatie weer anders. Het ‘ambachtelijke’ komt hierin terug, omdat het een ‘proces in wording’ is, waarbij je gaande dit tweede jaar jouw eigen weg en manier vindt. Zo helpen wij jou op weg om een eigen authentieke Quantum Therapeut te worden.

Het aspect Quantum Therapeut’  duidt op jouw professionele houding en -werkwijze binnen je eigen (complementaire) praktijk. Dit houdt in de eerste plaats in dat je vanaf de start van het tweede jaar cliënten therapeutisch begeleidt in hun eigen persoonlijke Energetisch Psychosociale proces en in de fasen van verandering daarbij. Denk hierbij aan het proces zowel in mindset, inzicht, houding en gedrag, als ook in toepassing van de energieën.

Hierbij gebruik je je eigen EP proces, dat van je medestudenten én van je eigen cliënten als voorbeelden en opstapjes om je eigen vorm, methodiek en toepassing te vinden tijdens jouw therapeutische werk met je cliënten. Dit omvat ook de verbinding en integratie met de methoden die je al in je praktijk gebruikt, zodat er een harmonische en unieke manier van therapeutisch werken ontstaat, die helemaal bij jou past. Daarin passen dan ook de persoonlijke leerdoelen, die je voorafgaand aan de tweede jaar formuleert.
&nbsp

Korte inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • mindset: welke mindset de energiestroom bevordert en waarom
  • positie in de groep: hoe groepsposities de energiestroom beïnvloeden
  • programmeren: hoe ervaringen zich vastzetten in gedrag en hoe je dit kan opheffen
  • energetische methoden: vanaf de oudheid tot nu
  • het Quantum Veld: de principes, de werking en de verschillende golven daarin (creatiegolven)
  • het persoonlijk Energetisch Psychosociaal proces: het proces van jezelf (her)vinden en bevrijden
  • contact met het Quantum Veld: hoe inzichten, intuïtie en buitenzintuiglijk contact werken
  • de ‘helingscirkel’: groepsgewijs met de energieën werken
  • therapie: alle bovenstaande onderwerpen toepassen tijdens behandelingen

De inhoud is vooral praktisch gericht, maar wordt ondersteunt door literatuur, films en uitleg tijdens de opleidingsdagen.

Supervisie en intervisie

Deze persoonlijke leerdoelen formuleer je in overleg met de docent/supervisor, voor de start aan het tweede jaar. De begeleiding vindt vanaf dan individueel plaats door middel van supervisie via Skype. Dit omvat, naast je leerdoelen, ook de supervisie over je cliënten die je dit jaar in je eigen praktijk begeleid en je vorming en ontwikkeling als therapeut.
Naast de individuele supervisie kan er aan het begin van het tweede jaar een gezamenlijke studiegroep gevormd worden voor regelmatige intervisie. Dit maakt het tot een zowel persoonlijk, als ook gemeenschappelijk ontwikkelingsproces.

Proces, integratie, verslag

Tijdens het tweede jaar geldt dat je, ten behoeve van je eigen proces, je integratie en de supervisie / intervisie tijdens dit jaar doorlopend verslagen maakt. Dit mondt uit in een werkstuk / naslagwerk voor jezelf, en is tevens de basis om mee af te studeren.

Wat is nou Quantum?

Quantum natuurkunde lijkt heel ingewikkeld, theoretisch en allesbehalve praktisch – niet bepaald toepasbaar in je dagelijks leven. Maar wat als dat maar schijn is – en het juist héél simpel, direct te begrijpen en aan te voelen is? En dus moeiteloos bij jou, je leven èn je werk past?

De wetenschappelijke quantum-fysica kijkt alleen naar het allerkleinste, die onzichtbare wereld die we zelfs met een microscoop niet kunnen zien. Maar dezelfde principes werken ook in de macrokosmos – het heelal: in een kosmisch energieveld, het ‘Quantum Veld’. Als je er zó naar kijkt, wordt het ineens duidelijk en logisch. Dan spreekt het voor zich…

De Quantum-energie

Het Quantum Veld is een kosmisch energieveld, dat werkt volgens quantum principes. Het bestaat continu overal, maar is niet constant hetzelfde. Gaandeweg heeft het Veld een relatief snelle, stapsgewijze ontwikkeling doorgemaakt. Verhalen over de ontwikkeling van de Aarde ‘van 3D naar 5D’ duiden op deze veranderingen. Elke stap in de ontwikkeling van het Quantum Veld heeft een nieuwe ‘laag’ toegevoegd; ook dat is een volkomen natuurlijk proces.

Eerdere energetische methoden om met het Veld te werken (Reiki, Shamballa, Magnified Healing e.d.) zijn verbonden met een bepaalde laag in de ontwikkeling, en blijven dan ook gewoon werkzaam. Wat je bij deze opleiding ontdekt, is echter geen nieuwe ‘methode’. Het is werken en leven in harmonie met hoe-het-Veld-nu-is, en gaat dan ook moeiteloos mee met volgende ontwikkelingen.

Deze opleiding helpt je los te laten van wat  harmonie en authenticiteit in de weg staat.
Het werkt als een open poort naar je intuïtie, waardoor je duidelijk ziet waar je passie ligt – wat je hart heeft.
‘Werken’ wordt zo weer “dat wat ik het liefste doe”.

Bij deze opleiding zijn inzicht en theorie er dan ook steeds op gericht om dit op jouw manier direct handen en voeten te geven in jouw dagelijkse leven en werk. Je krijgt daarbij gerichte, persoonlijke ondersteuning om je vanuit jouw eigenheid te ontwikkelen.

Wij mensen leven niet afgezonderd. We leven in relatie met anderen, waarbij we elkaar continu beïnvloeden. Dat kan heel verschillende effecten hebben. Je ontdekt hoe je deze relaties moeiteloos kan ondersteunen in een proces van groei en ontwikkeling, zoals de natuur dat doet.
Het komt tot uiting in relaties tussen twee mensen, maar ook in gezinnen, families, teams, schoolklassen en studiegroepen. Je ontdekt hoe je dit samen met jouw groep kan doen, waardoor de ontwikkeling nog krachtiger wordt. Je leert ook hoe vastgelopen, of destructief werkende (groeps-)processen weer tot bloei kunnen komen.

Een jaaropleiding met de mogelijkheid je verder praktisch en professioneel te ontwikkelen in een tweede jaar.
Het eerste jaar

Het eerste jaar is een afgeronde opleiding waarna je geheel zelfstandig de werking van het Quantum Veld hebt geïntegreerd in jouw manier van leven. Dat omvat ook je werk, maar is vooral gericht op hoe jij zelf in je werk staat. Dat kan effecten op anderen hebben, maar is niet als eerste gericht op toepassingen van (veranderings-)processen van jezelf en anderen tijdens je werk.

Het eerste jaar staat dus geheel in het teken van je eigen, persoonlijke proces. Omdat niemand geheel geïsoleerd leeft, omvat dit proces ook je omgeving, dus je relatie met anderen, privé en m.b.t. je werk. Maar ook met je verdere omgeving in de ruimste zin van het woord: je (huis)dieren, de natuur, je huis, tuin, buurt en omgeving, etc. Vandaar dat we dit een ‘persoonlijk energetisch psychosociaal proces’ noemen.

Mocht je meer willen lezen over de achtergronden van deze opleiding en de docent zie hier

De lesdagen:
Vrijdag van 19.30 uur tot 22.00 uur
Zaterdag van 9.30 uur tot 22.00 uur (de zaterdagavond geeft, na samen eten, tot max. 22.00 uur de mogelijkheid van extra verdieping en/of gezellig samenzijn)
Zondag van 9.30 uur tot 17.00 uur

 Eerste jaar:
Module weekend Datum  Onderwerp
1 15-16-17 januari 2021 Mindset
2 12-13-14 februari 2021 Positie in de groep en programmeren
3 12-13-14 maart 2021 Energetische methoden van toen en nu;
De creatie-golven,Werking van het Quantum Veld
4 16-17-18 april 2021 Het persoonlijk Energetisch Psychosociaal proces (EP)

De principes van intuïtie en ingevingen en de helingscirkel

5 14-15-16 mei 2021 Het persoonlijk EP proces

Het ‘downloaden’ van en ‘uploaden’ naar het Quantum Veld

6 11-12-13 juni 2021 Zelfstandig toepassen  van je EP proces in je eigen leven en werk
slotdag 3 juli 2021 Ervaringen uit te wisselen, afronding opleiding en diploma uitreiking

Niet van toepassing

De HBO jaaropleiding De Werking van het Quantum Veld is door de KTNO geaccrediteerd  voor 40,5EC’s.

 

Op www.ktno.nl vind je alle informatie over deze accreditatie die je nodig hebt.

Het lesgeld van de studiejaren kan in 2 termijnen  worden voldaan.

De studiekosten zijn exclusief:
Literatuur.

De studiekosten zijn inclusief:
Inschrijfkosten
Persoonlijke begeleiding
Lesdagen
Lesmateriaal
Gebruik materialen

Koffie, thee , fruit en een salade of soep  bij de lunch (wel zelf je broodtrommeltje meenemen)
Een warme maaltijd op zaterdagavond
HBO diploma De Werking van het Quantum Veld

De opleiding Jaaropleiding De werking van het quantum veld start op onderstaande data.

Klik op een startdatum voor meer informatie en om je in te schrijven.

Eerste jaar

1 1-2-3 oktober 2021 Mindset
2 5-6-7 november 2021 Positie in de groep en programmeren
3 10-11-12 december  2021 Energetische methoden van toen en nu;

De creatie-golven,

Werking van het Quantum Veld

4 14-15-16 januari 2022 Het persoonlijk Energetisch Psychosociaal proces (EP)

De principes van intuïtie en ingevingen en de helingscirkel

5 11-12-13 februari 2022 Het persoonlijk EP proces

Het ‘downloaden’ van en ‘uploaden’ naar het Quantum Veld

6 11-12-13 maart 2022 Zelfstandig toepassen  van je EP proces in je eigen leven en werk
slotdag 9 april 2022 Ervaringen uit te wisselen, afronding opleiding en diploma uitreiking