Horizon Opleidingen

een plek waar iedereen zich thuis mag voelen

OVER BRIG

Wie ben ik?

Bij Horizon Opleidingen verzorgt Brig Swinkels de lessen Beeldend Werken (deze lessen zijn een onderdeel van de module Therapeutische Ontwikkeling binnen onze 3-jarige opleidingen), Kinderyoga, Mindfulness en Mindfulness voor kinderen.

De grootste fascinatie van Brig is het mens-zijn. Observeren is haar natuurlijke aard en analyseren een belangrijk deel van haar karakter. Deze twee kwaliteiten gebruikt zij dan ook veelvuldig bij het beeldend werken, waarbij zij zich door het voelen laat leiden.

De behoefte aan creëren heeft Brig verder ontwikkeld aan de academie voor beeldende vorming en later tijdens de opleiding tot specialist creatieve communicatie.

Beeldend werken slaat een brug tussen beelden en woorden, tussen een bewust en een onbewust deel van jezelf. De taal van je beelden vormt zo de basis voor bewustwording en ontplooiing. Deze beeldtaal samen onderzoeken is de kern van creatieve communicatie. Daarbij focust Brig op authentiek zijn; dat wat jou uniek maakt.

Door het beeldend werken met zowel kinderen als volwassenen en het maken van eigen beelden, kreeg Brig een inkijkje in wat mensen beleven als ze hun eigen beelden maken. Op basis van deze inzichten en het blijven creëren van eigen beelden heeft zij een unieke manier van werken ontwikkeld. Door los te komen van verwachtingen, patronen en ideeën over hoe je zou moeten zijn, vind je juist jouw perfectie.

“En het kind kwam ter wereld met alles wat het nodig had” is een oude indianenwijsheid die een rode draad vormt in Brig’s leven en die zij door haar werk als waarheid is gaan ervaren. Uitgangspunt is dat je er al bent, een compleet, mooi mens. Het enige wat je nodig hebt is de ruimte om dit tot uitdrukking te brengen zodat je je met je volledige potentieel kunt verbinden.

Als massagetherapeut ben je je eigen gereedschap en hoe beter je dat (her)kent hoe meer je uit je werk zult halen. Brig kijkt ernaar uit om  binnen de module Therapeutische Ontwikkeling (2e en 3e jaar van de opleidingen) aan de slag te gaan met deze manier van werken door de lessen Beeldend Werken te verzorgen. Zodat je kunt ervaren hoe de beelden die je zelf maakt door en voor je gaan werken.

In haar begeleiding staat Brig voor een veilige sfeer, een open geest en helder voelen. Daarnaast geeft het onderzoeken, (uitpluizen tot de kern hoe iets zit) ervaren en de opgedane kennis doorleven, diepgang aan haar leven en daarmee ook aan haar professioneel handelen.