Horizon Opleidingen

een plek waar iedereen zich thuis mag voelen

Visie

Werken vanuit een holistische visie 

Bij Horizon Opleidingen werken we vanuit een holistische visie.

In de holistische visie zijn lichaam en geest één geheel en drukken in wezen hetzelfde uit. Ook je gevoel, je emoties, je gedachten, je sociale beleving en je spiritualiteit maken deel uit van dit grote geheel, waarin alles met elkaar samenhangt en elkaar beïnvloedt.

Het lichaam laat altijd in hier en nu zien wat er is en is op deze wijze eigenlijk jouw eigen schatkist vol informatie voor jezelf. Je eigen wijsheid en waarheid kun je daarin ontdekken. Je kunt slechts zelf ontdekken wat jouw lichaam je te vertellen heeft; iedereen is immers de expert van zichzelf.

De sleutel tot die informatie is het aandachtig ervaren van de signalen van je lichaam. De signalen van je lichaam bieden een ingang om achter deze zelfkennis te komen. Massage is het middel wat daarbij ingezet kan worden en een belangrijke rol kan spelen.

Binnen deze visie wordt een klacht of symptoom dan ook niet gezien als alleen maar een materiële of emotionele  storing. Als alles met elkaar samenhangt, heeft ook een klacht meer betekenis dan dat en houdt verband met alle facetten van ons innerlijk leven.

De intentie van de holistische massage of coaching is dus anders wezenlijk anders doordat het de klacht als signaal van het lichaam ziet. De holistische massage, coaching of therapie is niet gericht op het bestrijden van spanning en klachten, maar juist op het aandachtig laten voelen en ervaren daarvan. Meestal gaan we juist weg bij dingen die we als onprettig ervaren in ons lijf en leven. We hebben geleerd om door te gaan en niet “te piepen”. Maar wanneer je met je aandacht bij jezelf kan zijn, of het nu prettig voelt of juist niet, ga je als het ware je oor bij jezelf te luister leggen. Dan ligt de nadruk op ervaren i.p.v. veranderen. En dat is wat de holistische visie je kan bieden. Het raakt daarmee aan de essentie van heling; alle delen van jezelf waarmee de verbinding verbroken is, mogen weer meedoen, gevoeld en ervaren worden en maken daarmee van jou een heler mens!

Het gaat erom deze  ongemakken of klachten te kunnen herkennen, erkennen en aanvaarden als een deel van jezelf. Op dat moment vindt er heling plaats; alle delen van jezelf komen weer bij elkaar in een nieuwe balans. Er is weer ruimte voor alle levensenergie om door je heen te stromen.

Binnen alle opleidingen bij Horizon Opleidingen kijken en handelen we vanuit deze visie.

 

Opleiden vanuit een holistische visie 

De visie die wij op het opleiden van onze cursisten en studenten hebben, is bepalend voor onze manier van werken.

Wij zien niet alleen de mens, maar ook de groep als een holistisch geheel, waarbinnen iedereen vanuit zijn/haar eigenheid deelneemt aan de altijd dynamische processen binnen zo’n groep. Hier horen kernwoorden bij als: eigenheid, gelijkwaardigheid, respectvol, liefdevol, verantwoordelijkheid en vrijheid.

Jezelf ontwikkelen en jezelf in vrijheid realiseren doen we het beste wanneer we ons veilig, gezien en gehoord voelen. Bij Horizon Opleidingen hebben we een plek gecreëerd waarin iedereen zich thuis mag voelen.

Wij zien de lessen als een leer- en groeisituatie waarbinnen wij als vakdocenten op inspirerende wijze onze expertise inbrengen en waar we vervolgens allemaal op een eigen wijze mee aan de slag gaan.  Hoe eigen-wijzer hoe beter! Het is immers in de authenticiteit van ons allen, waar we in onze kracht kunnen gaan staan.

In onze opleidingen noemen we dit vaak: “Horizon Opleidingen zorgt voor ‘het huis’, maar de inhoud creëren we op elk moment met elkaar”. In onze lessen is dan ook ruimte voor samenwerking met onze studenten en cursisten om, met ruimte voor de eigenheid van iedereen, met elkaar te leren en te groeien.

De ervaring leert ons inmiddels dat, op deze manier, iedereen niet alleen sneller leert en groeit, maar dit ook met veel plezier en stressvrij doet binnen onze opleidingen. Plezier en genieten blijven bij holistisch opleiden voorop staan! Vanuit ontspanning jezelf kunnen en mogen zijn… omdat dat in wezen is wat we (als holistisch coach, therapeut of masseur/massagetherapeut) willen gaan doorgeven.

Kijk eens verder dan je horizon…

Je bent van  welkom!